headerImage
 
 

Afwikkelaarsdiner 2017

Met genoegen delen wij u mede dat Cefetra op 3 oktober 2017 opnieuw het Afwikkelaarsdiner organiseert / With pleasure we inform you that Cefetra organises the Afwikkelaarsdiner 2017 again on Tuesday, 3 October 2017.

Zij zijn er in geslaagd om voor deze avond de nieuwe hotspot van Rotterdam te reserveren, namelijk “ The Boathouse Kralingen “ / They succeeded to reserve the new hotspot of Rotterdam for this evening, being " The Boathouse Kralingen " (www.theboathousekralingen.nl).  

Bijgaand de uitnodiging alsmede het antwoordformulier welke U per e-mail dient te retourneren naar dubbeld@cefetra.nl

Enclosed the invitation as well as the registration form which you are kindly requested to return to dubbeld@cefetra.nl