headerImage
 

Op 11 mei 2017 vond het netwerkevent 'Consumer Demands' plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Het Comité en Nevedi. 

Het programma stond geheel in het thema van de invloed die de (veranderende eisen van) consumenten uitoefenen op de dierlijke productieketen. 

De diervoedersector en de handel in (diervoeder)grondstoffen worden steeds vaker geconfronteerd met de (veranderende) eisen die de consument aan dierlijke producten stellen. Om enkele te noemen: eisen m.b.t. dierwelzijn, eisen m.b.t. de herkomst van de grondstoffen van het voer voor de dieren, eisen m.b.t..het niet langer gebruik maken bepaalde grondstoffen, eisen m.b.t. houderijsystemen en eisen m.b.t. de teelt van gewassen t.b.v. het voer voor de dieren. Deze veranderende consument-eisen leiden onherroepelijk tot veranderingen in de werkwijze van de dierlijke productieketen. Een samenvatting van deze bijeenkomst vindt u hier.

Er waren verscheidene sprekers vanuit het bedrijfsleven, NGO's en wetenschap bereid gevonden om presentaties te verzorgen over de wijze waarop de consument de dierlijke productieketen beïnvloedt. 

Met circa 95 deelnemers was er voor de aanwezigen voldoende gelegenheid om tussen de lezingen door te netwerken met handelaren, inkopers, producenten, beleidsmakers, toezichthouders, wetenschappers, dienstverleners en verwerkers. Door verschillende bezoekers van het netwerkevent is dan ook enthousiast gereageerd op deze combinatie van netwerken en een inhoudelijk programma. Het Comité en Nevedi zijn dan ook voornemens om volgend jaar wederom gezamenlijk een netwerkevenement te organiseren. 

Wij houden ons altijd aanbevolen voor tips om in de toekomst nog meer nationale- en internationale bezoekers aan te trekken en voor interessante thema's voor een dergelijk event. 

De presentaties die tijdens het netwerkevent zijn gehouden kunt u hieronder aanklikken:
Het gehele programma vindt u hier 
 
Dagvoorzitter: Marijn Frank
Wij willen via deze weg graag de sponsors bedanken voor de bijdrage aan het netwerkevenement
 Voor in de agenda: 
De eerstvolgende netwerkbijeenkomst van Het Comité is het jaardiner op donderdag 16 november 2017. 
 
Foto's: 
Door op onderstaande compilatiefoto te klikken vindt u verscheidene foto's van het netwerkevent