headerImage
 
 

Comité jaardiner 2017

Het Comité jaardiner vindt op  donderdag 16 november 2017 plaats in het Beurs - World Trade Center, Beursplein 37 te Rotterdam.

U bent welkom vanaf 16:30 uur in de Shipping Hall voor het aperitief. Het diner vindt aansluitend plaats in de Rotterdam Hall vanaf 19:00 uur. Wij verwachten de avond rond 24:00-01:00 uur af te sluiten.

De kosten voor deelname bedragen € 165,00 per persoon (inclusief BTW).

In verband met de organisatie verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 9 november 2017, aan te melden voor deelname aan het diner middels deze link.

Nb. Alleen leden van Het Comité kunnen zich aanmelden voor het jaardiner. 


Impressie jaarvergadering 2016

Op 17 november 2016 vond in het WTC in Rotterdam de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Hieronder een impressie van deze bijeenkomst.

In de Shipping Hall van het WTC vond de borrel plaats waar zo'n 550 mensen bij aanwezig waren. Ruim 500 mensen namen deel aan het diner. Een deelnemerslijst vindt u hier.

Voorafgaand aan het diner klonken de welbekende drie hoeraatjes voor de Koning. 

In de toespraak van Matthé Vermeulen (voorzitter van Het Comité) voorafgaand aan het diner ging hij in op de volgende punten: 

* Het overlijden van de voorzitter van de Verein der getreidehändler Stefan Cremer

* Het voltooien van de eerste editie van de Mastercourse Agri & Food. 

Elke module van de opleiding staat in een specifiek thema bijvoorbeeld: International food and grain markets, Geopolitics, Risk management, Finance en Corporate Social Responsibility (CSR). Afgesloten wordt met het schrijven van een Master Thesis.

De opleiding is bedoeld voor het toekomstige hoger management van de bedrijven actief in de Agri Food keten. 

Het bestuur is er trots op dat deze opleiding van start is kunnen gaan en afgelopen 21 oktober hebben 9 studenten het eindcertificaat behaald. De deelnemers aan de  Mastercourse waren bij het diner aanwezig en werden met een warm applaus voor hun prestatie beloond. 

In april 2017 gaat de volgende editie van de Mastercourse van start. De brochure van de Mastercourse vindt u hier

* De door Het Comité georganiseerde evenementen en bijeenkomsten het afgelopen jaar waaronder: de nieuwjaarsreceptie, het netwerkevenement met als thema ‘challenges in global raw material supply’ (in samenwerking met Nevedi), Arbitrageworkshop (in samenwerking met Nofota), de Themadag granen (in samenwerking met de BO Akkerbouw) en een discussiebijeenkomst over de invloed van het klimaat op de agri food keten (in samenwerking met Vernof, MVO en FNLI).

Vervolgens werd uitgebreid stilgestaan bij de strategie van Het Comité voor de periode 2017-2021.

In de afgelopen periode is met het bestuur en met alle ledengroepen gesproken over de  gewenste strategie en activiteiten van Het Comité in de komende jaren. Op basis van de inbreng bij deze bijeenkomsten zijn de volgende kerndoelen, ambities en missie voor Het Comité geformuleerd. 

Kerndoelen:

 1. Bevorderen van onbelemmerde handel 
 2. De verbinding van de leden met de vereniging en tussen de leden onderling faciliteren en als ook de verbindingen met de sector(genoten) met externe partijen (nationaal en internationaal) 
 3. Bevorderen van het kennisniveau in de sector
 4. Onderhoud van contracten en geschillenbeslechting tussen leden / arbitrage blijft natuurlijk een kerndoel van onze vereniging.
 5. Als laatste maar zeker niet minder belangrijk is het monitoren van wet- en regelgeving.

Ambities:

 1. NL onbetwist vestigings- en marktplaats van (fysieke) agri-handel* 
 2. NL onbetwist logistiek knooppunt agri-handel* (* Agri-handel = handel in granen, (olie)zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen)

Missie

Het Comité zet zich in voor het faciliteren van onbelemmerde handel, het verder versterken van de positie van Nederland als attractieve vestigings- en marktplaats voor spelers in de agrihandel* en het leggen van verbindingen met andere ketenschakels (nationaal en internationaal) en het faciliteren van het verbinden van leden onderling. 

* Er werd tevens kort stilgestaan bij:

 • Aflatoxine in maïs en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in diverse grondstoffen. 
 • De samenwerking met ketenpartners in de FND en BO Akkerbouw. 
 • Wijzigingen binnen het secretariaat van Het Comité
 • De verhuizing van het secretariaat van Het Comité naar MVO in Zoetermeer in 2017.

* Tot slot werd stilgestaan bij het afscheid van Jan Knol. 

Jan Knol heeft zich middels zijn betrokkenheid in Het Comité en Coceral vele jaren ingezet voor de sector. Als dank voor zijn inzet is aan Jan Knol de gouden Korenaar uitgereikt. 

Hieronder vindt u een selectie van de gemaakte foto's.