headerImage
 
 

2018-04-06 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 9

Nieuwe toegelaten voedermiddelen en andere ontwikkelingen in FSP/ Aflatoxine B1 in mais(-producten): Wijziging in risicoprofiel voor land Servië
Lees meer...

2018-03-29 | Ilegaal gebruik van het GMP+ logo

Let op bedrijven die een niet-authentiek GMP+ logo gebruiken. Een aantal voormalig GMP+ gecertificeerde bedrijven heeft geen geldig certificaat. Om die reden zijn de producten die zij leveren niet GMP+ geborgd
Lees meer...

2018-03-22 | Publieke Consultatie : Voorgenomen wijzigingen GMP+ FC scheme

GMP+ International heeft voorgenomen wijzigingen van de GMP+ FSA module gepubliceerd op de website.
Lees meer...

2018-03-16 | Overlijdensbericht: Nico Timmermans

Lees meer...

2018-03-16 | GMP+ International: Nieuwsbrief - nr. 6

Verzoek tot insturen van analyseresultaten, EWS Feiten & Cijfers 2017, Country Note Vietnam en uitwisselbaarheid
Lees meer...

2018-03-16 | GMP+ International: Intrekkingen/schorsingen

Op de website van GMP+ International zijn mededelingen gepubliceerd met betrekking tot intrekking van een GMP+ certificaat en/of schorsing van een GMP+ onderneming
Lees meer...

2018-03-08 | France Agrimer/ Arvalis: Rapportage Franse sorghum oogst 2017

France Agrimer en Arvalis hebben een Engelstalige rapportage uitgebracht over de kwaliteit van de Franse oogst 2017 van sorghum bestemd voor diervoeder.
Lees meer...

2018-03-08 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 6

Nieuwsbrief GMP+: Gebruikte bakolie nu toegestaan in diervoeder
Lees meer...

2018-03-08 | Impressie themadag granen 7 maart 2018

Het Comité & BO Akkerbouw: Impressie themadag granen georganiseerd door Het Comité en de BO Akkerbouw op 7 maart 2018
Lees meer...

2018-03-05 | GMP+ International: Illegaal gebruik van een GMP+ certificaat

Houd rekening met bedrijven die een niet-authentiek GMP+ certificaat gebruiken.
Lees meer...

2018-03-01 | France Agrimer/ Arvalis: Rapportage Franse mais oogst 2017

France Agrimer en Arvalis hebben een Engelstalige rapportage uitgebracht over de kwaliteit van de Franse oogst 2017 van maïs bestemd voor diervoeder.
Lees meer...

2018-02-26 | Cursusaanbod MVO Academy

MVO- de ketenorganisatie voor oliën en vetten: MVO Academy biedt in 2018 een drietal cursussen aan: Cursus basiskennis oliën en vetten; Cursus duurzame ontwikkeling; Cursus voedsel- en diervoederveiligheid van oliën en vetten
Lees meer...

2018-02-26 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 3

o.a. nieuwe voorwaarde Protocol Aflatoxine B1 & Wijziging risicoprofiel, nieuwe checklijst GMP+ B4.3 en onaangekondigde audits
Lees meer...

2018-02-12 | Comité agenda

Themadag Granen en netwerkevenement 'Digitalisering in de grondstoffenhandel'
Lees meer...

2018-02-09 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 2 2018

Wees alert: webwinkels zonder GMP+ certificatie/ GMP+ Country Note Midden en Oost Europa eindigt in 2019/ Training Crisismanagement voor de FEED professional
Lees meer...

2018-01-26 | Cursus Graanhandel - excursies E.B.S. en Marcor

Cursisten hebben 23 januari een bezoek gebracht aan E.B.S. en aan Marcor
Lees meer...

2018-01-24 | Nibem ketendag 1 februari gratis deelname

Meld u nu aan voor de Nibem-ketendag op donderdag 1 februari 2018. Deelname is gratis. Deze Nibem ketendag is bedoeld voor een breed publiek van telers, collecteurs, mouters, bierbrouwers en andere betrokkenen uit de bierketen.
Lees meer...

2018-01-15 | GMP+ International: Public Consultation - Vietnam Country Note

GMP+ International wants your opinion about a new GMP+ Country Note regarding Vietnam.
Lees meer...

2018-01-15 | Impressie Nieuwjaarsreceptie donderdag 11 januari 2018

Verslag van de ledenbijeenkomst in Restaurant Lloyds
Lees meer...

2018-01-11 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 1

Wijzigingen in GMP+ BA1 en nieuwe Duitse partner voor sterkere diervoederketen
Lees meer...

2018-01-02 | Aanpassing prijzen voor het aanvragen van dagwaarde certificaten

M.i.v. 1 januari 2018 worden er nieuwe tarieven gehanteerd voor het aanvragen van dagwaarde certificaten
Lees meer...

2017-12-18 | Vooraankondiging Themadag Granen 7 maart 2018

Save the date
Lees meer...

2017-12-18 | Wijziging NVWA-tarieven per 1 januari 2018

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse wijzigen per 1 januari 2018. De tarieven stijgen in 2018 met gemiddeld 2,3%. Omdat sommige tarieven stijgen en andere tarieven dalen kunnen de gevolgen voor de individuele bedrijven verschillen.
Lees meer...

2017-12-18 | GMP+ International: Schorsingen / Intrekkingen

Mededeling over een geschorste GMP+ onderneming en ingetrokken GMP+ certificaat
Lees meer...

2017-12-11 | Save the date: Netwerkevent Het Comité & Nevedi 16 mei 2018

Save the date: Netwerkevent Het Comité en Nevedi: 'Digitalisering in de grondstoffenhandel' op 16 mei 2018
Lees meer...

2017-12-08 | GMP+ International: Feed Support products (FSP) Newsletter 2017

Nieuwe toegelaten voedermiddelen en andere ontwikkelingen in FSP
Lees meer...

2017-11-27 | Non-business days 2017/2018

Het bestuur van Het Comité heeft onlangs de non- business days voor december 2017 en volgend jaar vastgesteld. Waar van toepassing is er voor gekozen hierbij rekening te houden met de non-business days van GAFTA.
Lees meer...

2017-11-27 | Aanpassing tarieven monsteropslag bij Comova en dagwaarden

Het bestuur van Het Comité heeft onlangs, in lijn met het besluit in de Algemene Ledenvergadering van mei 2017 de gewijzigde tarieven voor de opslag en verzending van monsters door Comova en het vaststellen van dagwaarden vastgesteld.
Lees meer...

2017-11-27 | GMP+ International: Intrekkingen/schorsingen

Op de website van GMP+ International is een mededeling gepubliceerd met betrekking tot een intrekking van een GMP+ certificaat en/of schorsing van een GMP+ onderneming
Lees meer...

2017-11-21 | GMP+: Aflatoxine B1: wijziging risicoprofiel Canada

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast.
Lees meer...

2017-11-17 | Impressie jaardiner Het Comité 16 november 2017

Impressie jaardiner Het Comité 16 november 2017
Lees meer...

2017-10-19 | GMP+: Wijziging Aflatoxine B1 protocol

GMP+: Wijziging Aflatoxine B1 protocol; Wijzigingen risicoprofielen Oekraïne en Slowakije
Lees meer...

2017-10-16 | GMP+: Schorsingen / Intrekkingen

Mededeling met betrekking tot intrekking van een GMP+ certificaat en schorsing van een GMP+ onderneming
Lees meer...

2017-09-28 | GMP+: Schorsingen / Intrekkingen

Mededeling met betrekking tot intrekking van een GMP+ certificaat en schorsing van een GMP+ onderneming
Lees meer...

2017-09-15 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 17

Aflatoxine B1: wijzigingen risicoprofielen herkomstlanden maïs / Misbruik van GMP+ certificaat
Lees meer...

2017-09-04 | GMP+ berichten:

Schorsingen-Intrekkingen / Nieuwsbrief - nr. 16
Lees meer...

2017-08-22 | Intrekking enkele Nederlandse NEN normen diervoeder

De Nederlandse normcommissie 'Diervoeder' heeft besloten de volgende normen in te trekken: •NEN 5417-1988 Granen peulvruchten en veevoeders – Bepaling van het gehalte aan ruwe celstof volgens de verkorte methode •NEN 3328-1967 Veevoeders – Richtlijnen voor de behandeling van monsters •NEN 3557-1995 Diervoeders – Bepaling van de ureaseactiviteit van sojaprodukten •NEN 3517-1995 Diervoeders – Bepaling van de eiwitoplosbaarheidsindex (NSI) van sojaprodukten Indien er bezwaar is tegen de intrek van de normen, kunnen belanghebbenden dit aangeven tot 16 oktober
Lees meer...

2017-08-17 | Comité: Nieuwe vacature Schutter Certification BV toegevoegd

Er is een nieuwe vacature op de website geplaatst
Lees meer...

2017-08-17 | GMP+: Intrekking/ schorsing

Mededeling over ingetrokken GMP+ certificaat
Lees meer...

2017-07-27 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 15

Nieuwe toegelaten voedermiddelen en andere ontwikkelingen in FSP; Update uw HACCP plan met de schat aan informatie in de GMP+ Monitoring database; Nieuwsbrief Jaarverslag 2016; Update van het document GMP+ D3.5 ‘Waar begint GMP+-certificatie?’; Ketenbenadering: gezamenlijke én individuele verantwoordelijkheid voor veilig diervoeder; Belangrijke stappen in de richting van wederzijdse erkenning met de Franse CSA/GTP.
Lees meer...

2017-07-25 | GMP+ Schorsingen / Intrekkingen

Mededeling over ingetrokken GMP+ certificaten
Lees meer...

2017-07-20 | GMP+: Schorsingen / Intrekkingen

Mededeling met betrekking tot intrekking van een GMP+ certificaat en schorsing van een GMP+ onderneming
Lees meer...

2017-07-20 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 14

Voorgenomen wijzigingen GMP+ FC scheme en International Database for Transport of Feed (IDTF)
Lees meer...

2017-07-17 | GMP+: Publicatie herziene GMP+ A1 en GMP+ A5

De GMP+ A1 Algemeen Reglement en de GMP+ A5 GMP+ Feed Certification scheme Licentie Overeenkomst zijn herzien in samenwerking met de werkgroep “Affiliates” en het Subcomité Certification & Compliance en GMP+ International. De meeste wijzigingen zijn gebaseerd op internationale (ISO) standaarden.
Lees meer...

2017-07-13 | Artikel De Molenaar over Master Course Agri & Food

In De Molenaar van 14 juli 2017 is een artikel over de Master Course Agri & Food gepubliceerd.
Lees meer...

2017-07-13 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 12

GMP+ International heeft een EWS meld app
Lees meer...

2017-07-07 | Terugkomdag deelnemers Master Course Agri & Food 2015-2016

Deelnemers van de Master Course 2015-2016 kwamen nogmaals bij elkaar / voor de Master Course Agri & Food 2017-2018 zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Lees meer...

2017-07-07 | GMP+ Int: Aflatoxine B1: wijziging in risicoprofiel Spanje

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast. Voor Spanje betekent dit dat het risico van 'Laag' naar 'Midden' gaat.
Lees meer...

2017-07-03 | GMP+ International: Intrekking / schorsing

Op de website van GMP+ International is een mededeling gepubliceerd met betrekking tot intrekking van een GMP+ certificaat en/of schorsing van een GMP+ onderneming
Lees meer...

2017-06-30 | FND: Update diervoederwetgeving juni 2017

Update waarin de actuele Europese wetgeving tot en met 29 juni 2017 verwerkt is.
Lees meer...

2017-06-29 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 10

Wijzigingen in GMP+ BA3; QS stelt de deadline voor de onaangekondigde audit uit tot 30 september 2017; IKB Kip en GMP+ International formaliseren hun samenwerking; Eerste resultaat samenwerking Oqualim en GMP+ International;FSSC 22000 en GMP+ International gaan strategische samenwerking aan voor bijproducten van levensmiddelen
Lees meer...

2017-06-26 | GMP+ International: Geschorste GMP+ ondernemingen

Mededeling over geschorste GMP+ ondernemingen
Lees meer...

2017-06-16 | Het Comité: Last chance to register for the Master Course

Het Comité: Register now for the Master Course Agri & Food 2017-2018
Lees meer...

2017-06-16 | Het Comité: Cursus Residuen van Gewasbeschermingsmiddelen

Het Comité: Cursus Residuen van Gewasbeschermingsmiddelen goed verlopen
Lees meer...

2017-06-16 | Het Comité: Beste cursist Cursus Graanhandel in het zonnetje

Het Comité: Beste cursist Cursus Graanhandel in het zonnetje gezet
Lees meer...

2017-06-16 | GMP+ International Nieuwsbrief - nr. 9

Wijzigingen in GMP+ B1, B1.2, B3.2, BA2 en BCN-NL2 documenten; EWS en T&T steeds belangrijker voor diervoederveiligheid; Nieuwe certification guidance voor Oqualim gecertificeerde bedrijven; Uitbreiding wederzijdse erkenning van EFISC en GMP+ FSA-certificaten.
Lees meer...

2017-06-06 | FND: Update diervoederwetgeving mei 2017

Update waarin de actuele Europese wetgeving tot en met 22 mei 2017 verwerkt is
Lees meer...

2017-06-02 | Diploma uitreiking Cursus Graanhandel 2016-2017

Geslaagde bijeenkomst bij restaurant Apartt in de oude haven van Rotterdam
Lees meer...

2016-06-08 | Koopmans Meel zoekt een Sourcing Specialist Raw Materials

Kijk in onze vacaturebank
Lees meer...

2014-12-05 | (Her)registratie diervoederbedrijven bij NVWA vóór 01-01-2015

In verband met de opheffing van het Productschap Diervoeder dienen diervoederbedrijven met een registratie bij PDV, zich opnieuw te registreren bij de NVWA.
Lees meer...