headerImage
 
 

Het Comité: Algemene Ledenvergadering (digitaal)

De Algemene Ledenvergadering die oorspronkelijk (in fysieke vorm) in mei zou plaatsvinden, is verschoven naar vrijdagmiddag 26 juni as.
Deze vergadering zal digitaal worden gehouden.

Leden van Het Comité ontvangen op een later tijdstip de uitnodiging voor deze vergadering, maar u kunt zich alvast aanmelden via madelon.bastemeijer@graan.com