headerImage
 
 

Regiobijeenkomst Comité leden - regio midden Nederland

Dit jaar is Het Comité van Graanhandelaren begonnen met het organiseren van regiobijeenkomsten om met jullie als lid-bedrijven het gesprek aan te gaan over de onderwerpen die in 2023 voor de sector in Nederland en Europa (gaan) spelen en om jullie inbreng en ideeën over deze onderwerpen op te halen.  

Onderwerpen als bijvoorbeeld het recente Nederlandse Actieplan Biologisch, de Ketenanalyse gegaste ladingen, de voorstellen die voortvloeien uit de Farm to Fork Strategy, zoals de EU-verordening Deforestation free supply chains en de te verwachten voorstellen m.b.t  duurzaamheid en Due Diligence, maar ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Doel van deze bijeenkomsten is uiteraard ook om jullie regionaal de gelegenheid te bieden met elkaar te netwerken en een enkel potentieel lid-bedrijf uit te nodigen om met Het Comité kennis te maken. 

Wij hebben Agrifirm (Landgoedlaan 20 in Apeldoorn) bereid gevonden om de bijeenkomst voor de regio midden Nederland te faciliteren op donderdag 6 juli as.

Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

15.30 uur

 Inloop

16.00 uur

Korte introductie Agrifim

Welkom door Jan Willem Baas, voorzitter

Korte presentatie door Caroline Emmen, 
directeur

Bespreking onderwerpen en vragen

17.25 uur

 Afronding en sluiting door Jan Willem

17.30 uur

 Drankje en gelegenheid voor onderling kennismaken/ netwerken

 Je kunt je via onderstaand formulier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Naam:*
Firmanaam:*
E-mail adres:*
Eventuele aanmelding van een collega:
Email adres collega:
Onderwerpen die ik graag aan de orde zie komen: