headerImage
 
 

Aanpassing tarieven monsteropslag bij Comova en dagwaarden

27-11-2017

Het bestuur van Het Comité heeft onlangs, in lijn met het besluit in de Algemene Ledenvergadering van Het Comité van mei 2017 de gewijzigde tarieven voor de opslag en verzending van monsters door Comova en de aanvraag van een dagwaarde-certificaat vastgesteld. 

Per 1 januari 2018 zijn de tarieven als volgt: 

Comova: 

De tarieven voor 2018 zijn: 

  • Opslagkosten €7,50 per monster (was sinds 2013 € 7,-) 

Monsterverzendkosten vanaf magazijn Het Comité te Amsterdam:

  • Bestemmingen buiten Nederland: €28,00 per monster (was sinds 2013 € 26,50) 
  • Bestemmingen binnen Nederland €8,00 (was sinds 2013 € 7,50) 

 

Dagwaarden: 

De prijs voor de aanvraag van een dagwaarde-certificaat bedraagt: 

  • Leden Het Comité: €85 (ex. BTW) (was €72,-)
  • Niet-leden: €115,00 (ex. BTW) (was €102,50)

De overige tarieven blijven ongewijzigd.