headerImage
 
 

Overlijdensbericht: Nico Timmermans

16-03-2018

Deze week ontvingen wij het droevige nieuws dat ons aller Nico op 11 maart is overleden. Hij zou op 12 maart 90 jaar geworden zijn. 

De begrafenis zal zaterdag a.s. 17 maart plaatsvinden om 11.30 uur in Schoorl.

De heer Frits Mudde (oud-voorzitter van Het Comité) schreef de volgende In Memoriam over Nico Timmerman:

Op 11 maart j.l. overleed oud-bestuurslid Nico Timmerman, één dag voor zijn negentigste verjaardag. Nico’s vader  en diens broer waren al in het begin van de vorige eeuw vooraanstaande en bekende graanhandelaren in Alkmaar.  Hun soms grootschalige graan aan- en verkopen en hun betrouwbare wijze van werken gaf Timmerman’s Graanhandel een vooraanstaande positie in de Nederlandse graanhandel en een uitstekende reputatie.

Kort voordat Nico het bedrijf zou gaan voortzetten kochten de beide broers een noodlijdende meelfabriek in Alkmaar, die Nico daarna zou uitbouwen tot een bedrijf van brede regionale betekenis. Door hun vestigingsplaats waren de ‘Timmermannen’ aanvankelijk sterk georiënteerd op Amsterdam en lid van de Vereniging de Amsterdamse Graanhandel. Maar naar mate de betekenis van het Rotterdamse “Comité van Graanhandelaren” groeide en een brede nationale betekenis kreeg, meldde Nico zich met zijn bedrijf als lid aan. Kort daarna werd hij gevraagd om toe te treden tot het Bestuur. Naast zijn meelfabriek bleef Nico zich als handelaar interesseren voor nieuwe grondstoffen. Zo bracht hij als eerste Spaanse citruspulp op de Nederlandse markt.

Door zijn daadkracht en kennis van zaken bleek hij van veel bestuurlijke waarde voor “Het Comité”, ook in moeilijke zaken zoals bij voorbeeld de problemen rondom “Labco”. Bovendien was hij een zeer aimabele persoonlijkheid, die zodoende veel vrienden om zich heen kreeg. Vooral de oudere generatie onder ons zal blijvend goede herinneringen aan hem en zijn vriendschap blijven bewaren.

Frits Mudde.