headerImage
 
 

Het Comité: Terugkoppeling vervolgoverleg lage waterstand 14 dec

14-12-2018

Op vrijdag 14 december 2018 heeft een derde overleg over de lage waterstanden plaatsgevonden. Bij dit overleg is met de leden van Het Comité gesproken over de huidige stand van zaken m.b.t. de lage waterstanden waarmee Nederlandse, Belgische en Duitse bestemmingen op dit moment te kampen hebben cq. hadden.

Besproken is de huidige situatie rondom de laagwaterproblematiek. 

Op dit moment zijn de waterstanden verbeterd ten opzichte van begin november '18 (toen het vorige overleg plaatsvond). De Boven-Rijn kan met thans met 2,5 m diepgang gevaren worden, de Beneden-Rijn tussen de 3 en 3,5 m diepgang. Er is echter zeker nog geen sprake van een volle rivier. De IJssel en het Twentekanaal zijn thans bevaarbaar. In de komende tijd zal moeten blijken of de laagwaterproblematiek structureel is opgelost. 

De krapte in de opslagmogelijkheden speelt op dit moment nog wel. Tevens is o.a. in verband met de kerstperiode er nog wel een significante krapte in de binnenvaartmarkt. 

De faciliteiten die GMP+ heeft geboden heeft zijn zeker van nut geweest en bewijzen op dit moment nog steeds hun meerwaarde. 

 

Gesproken is over het opnemen van een laagwaterclausule in de CNGD en DNV contracten. Op 10 januari 2019 wordt 's middags met een aantal leden gebrainstormd over mogelijke clausules. Indien u hier suggesties voor heeft of wil meedenken dan kunt u zich hiervoor aanmelden via cvg@graan.com