headerImage
 
 

GMP+ International berichten

21-12-2018

Eerste evaluatie tijdelijke maatregelen met betrekking tot lage waterstanden 

In verband met lage waterstanden in rivieren, meren en kanalen in Noordwest Europa kan er een tekort aan GMP+ FSA gecertificeerde opslag en transportcapaciteit ontstaan. Halverwege de vorige maand heeft GMP+ International in overleg met haar partners tijdelijke maatregelen vastgesteld. 

Deze maatregelen hielden kort samengevat in dat het enkel onder strikte voorwaarden mogelijk is om gebruik te maken van niet GMP+-gecertificeerd transport via weg of water en van niet GMP+ FSA-gecertificeerde opslag. 

Lees meer..

++++
 
Overeenkomst met QS over onaangekondigde audits

We zijn verheugd dat we een overeenkomst hebben gesloten met QS (Qualität und Sicherheit) over het onderwerp onaangekondigde audits.

In het algemeen zien we een tendens naar meer vraag naar onaangekondigde audits. In de meeste levensmiddelenschema’s (FSSC22000, IFS, BRC) is dat al gebruikelijk voor bijna alle scopes. Ook in diervoederschema’s (OVOCOM, QS, FAMI-QS, EFISC), zijn onaangekondigde audits voor producenten reeds verplicht. De druk hier op vanuit zowel de nationale overheid  / autoriteiten en de detailhandel wordt steeds meer voelbaar. Onaangekondigde audits zijn inmiddels de “gewone gang van zaken” in onze wereld van schema’s en certificatie.
 
Als GMP+ International, hechten we waarde aan de wederzijdse erkenning met QS. Het is zeer belangrijk voor veel van onze klanten. Veel stakeholders en betrokken bedrijven dringen er bij ons op aan om tot een overeenkomst te komen met QS. Om die reden zullen we onaangekondigde audits als volgt implementeren: 
  • GMP+ International zal de onaangekondigde audit verplicht maken voor bedrijven met een productie scope (GMP+ B1 en GMP+ B2) voor Duitsland en de rest van Europa. GMP+ C6 zal daarom worden aangepast. In Nederland is de onaangekondigde audit al verplicht.
  • De onaangekondigde audit moet uiterlijk zijn geïmplementeerd in de certificatiecyclus van de GMP+-gecertificeerde bedrijven op 31-12-2019 voor Duitsland en uiterlijk op 31-12-2020 voor de rest van Europa.
  • De implementatie van onaangekondigde audits voor producenten buiten Europe zullen in een latere fase worden besproken met QS.
  • GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven hoeven geen speciale verklaring / aanvullende overeenkomst meer te sturen naar QS. QS zal de aanvullende overeenkomsten opheffen.
Samen met QS zullen we een soepele implementatie afstemmen. Daarvoor hebben we in januari 2019 een bijeenkomst met QS gepland.