headerImage
 
 

Gezamenlijk persbericht

21-12-2018

Persbericht, 19 december 2018

BO Akkerbouw, Wereld Natuur Fonds, Rabobank en provincie Groningen slaan handen ineen 

Biodiversiteitsmonitor voor gezonde natuur en akkerbouw met toekomstperspectief

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en de Rabobank starten gezamenlijk de ontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw. Deze monitor helpt akkerbouwers om biodiversiteit op en om hun bedrijven te versterken en kan een basis bieden voor beloning van hun prestaties. Provincie Groningen is aanjager van de eerste stap – het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak. De ambitie is om de biodiversiteitsmonitor akkerbouw over twee jaar gereed te hebben. 

Dit initiatief sluit naadloos aan op het vandaag gepresenteerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel: een breed gedragen plan van aanpak waarin diverse organisaties en bedrijven zich committeren aan activiteiten en maatregelen voor herstel van de biodiversiteit in Nederland.

Lees meer...