headerImage
 
 

Het Comité: Diploma uitreiking Cursus Graanhandel 2018-2019

13-05-2019

Op donderdag 9 mei jl. vond de diploma-uitreiking van de Cursus Graanhandel 2018-2019 plaats. Het merendeel van de 29 cursisten die dit jaar geslaagd zijn, was in de gelegenheid hun diploma persoonlijk in ontvangst te nemen. Dit resulteerde in een zeer geanimeerde bijeenkomst  bij restaurant Apartt.

De cursist die eindigde met het hoogste gemiddelde cijfer werd door voorzitter Matthé Vermeulen even extra in het zonnetje gezet. De eer ging dit jaar naar Sjeng van Heemst die met een gemiddeld cijfer van 8,8 de cursus voltooid heeft. Hij ontving, behalve zijn diploma, tevens een aardigheidje vanuit Het Comité. Sjeng is werkzaam bij Glencore Agriculture B.V.

Uit de feedback van de cursisten is onder meer gebleken dat er bij hen behoefte bestaat aan meer gelegenheid tot netwerken. Wij zullen dit als Comité zeker oppakken. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de brochure voor de Cursus Graanhandel 2019-2020 die op dinsdag 3 september as. van start gaat. 
Meer informatie hierover vindt u binnenkort op onze website,

Het is al wel mogelijk om voor de nieuwe cursus in te schrijven. Het inschrijfformuliet vindt u onderstaand

Achternaam:*
M/V:*
Voorna(a)m(en) voluit:*
Roepnaam:*
Adres (privé):*
Postcode:*
Woonplaats:*
Telefoon (mobiel) privé:*
Geboortedatum:*
Geboorteplaats:*
Vooropleiding:*
Hoeveel jaar werkervaring in de graansector:
Bedrijfsnaam:*
Postadres (bedrijf):*
Postcode (bedrijf):*
Plaatsnaam (bedrijf):*
B.T.W. nummer:
Zakelijk e-mailadres (direct):*
Zakelijk telefoonnummer (direct):*
Functie:
Naam leidinggevende:*
e-mailadres leidinggevende:*
Akkoord:*   
Akkoord foto's:*   
Datum:*
Handtekening: