headerImage
 
 

Internetconsultatie mededingingswet uitzonderingen landbouw

25-07-2019

Op 22 juli jl. is de internetconsultatie voor het wetsvoorstel 'tot wijziging van de mededingingswet i.v.m. uitzonderingen landbouw en visserij' geopend. 

Het kabinet beoogt met deze wetswijziging een bijdrage te leveren aan het wegnemen van de onduidelijkheid over mogelijkheden tot samenwerking die bestaat onder primaire agrarische ondernemers. Het is de verwachting dat meer duidelijkheid ertoe leidt, dat primaire agrarische ondernemers vaker tot samenwerking overgaan, om zo hun positie in de keten te versterken.

Deze wetswijziging heeft betrekking op primaire agrarische ondernemers en kan gevolgen hebben voor hun leveranciers, afnemers en de eindgebruikers van de betreffende producten. 

U kunt reageren op de inhoud van het conceptwetsvoorstel via de volgende website: 

https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingmwagro

Via bovenstaande link vindt u tevens: Het concept Wetsvoorstel Wijziging mededingingswet in verband met vrijstellingen van het kartelverbod en de memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel.