headerImage
 
 

Overlijdensbericht

02-09-2019

Wij ontvingen de droevige mededeling dat de heer Ary Johannes Pieter van Eck op 11 augustus jl. op 83-jarige leeftijd is overleden. De heer Van Eck is in het verleden zeer betrokken geweest bij de samenstelling van de Bepalingen GZP, welke ook heden ten dage nog altijd in gebruik zijn.

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaats gevonden.