headerImage
 
 

Jaardiner Het Comité november 2020 gaat niet door

29-06-2020

Het bestuur van Het Comité van Graanhandelaren heeft helaas moeten besluiten om uit voorzorg het jaardiner van Het Comité -dat stond gepland voor 19 november 2020- niet door te laten gaan. 

De verwachting is dat door de restricties die als gevolg van de Corona-pandemie gelden het jaardiner niet in de gebruikelijke vorm zal kunnen plaatsvinden, waardoor de door leden van Het Comité juist zo gewaardeerde netwerkmogelijkheden beperkt zullen zijn. Gezocht zal worden naar alternatieve (al dan niet digitale) vormen van netwerken voor de leden van Het Comité.   

Het volgende jaardiner vindt plaats op 11 november 2021. We hopen u allen dan weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten.