headerImage
 
 

Afscheid Paulien van de Graaff

15-02-2021

Afscheid Paulien van de Graaff

Als ik dit stukje schrijf heeft Paulien haar laatste werkdag bij Het Comité. We willen niet dat zij onderstaande oproep leest, daarom wordt dit stukje vandaag pas gepubliceerd.

Paulien is in december 2012 bij Het Comité in dienst getreden als Secretaris van onze vereniging. Ons bestuur was toen al bekend met haar kwaliteiten en in de daaropvolgende jaren heeft onze vereniging en u als lid daar volop kennis mee kunnen maken. Van haar arbeidsethos, haar enorme inzet en van haar grote inhoudelijke kennis op het gebied van vele onderwerpen rondom voedsel- en voederveiligheid hebben wij ruimschoots de vruchten kunnen plukken. Het zijn vaak geen populaire onderwerpen bij onze leden, maar niettemin wel van groot belang voor de continuïteit van onze bedrijfstak.

Wij willen Paulien bedanken voor al het werk dat zij voor onze vereniging heeft gedaan. Ons bestuur heeft nog een mooi cadeau voor haar in petto, daar zullen we u later over berichten. Maar daarnaast zou het ook heel mooi zijn als u nog wat van zich wilt laten horen.
Er is op dit moment helaas geen mogelijkheid om een receptie voor Paulien te organiseren, maar u kunt haar uiteraard wel een blijk van waardering en/of een bedankje sturen via een persoonlijke email of via een kaartje of brief.

Uw email kunt u sturen aan: m.bastemeijer@graan.com

Uw brief, kaart of anderszins kunt u opsturen aan:

Het Comité van Graanhandelaren
t.a.v. Paulien van de Graaff
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

Wij zullen alle binnengekomen correspondentie verzamelen en op het einde van deze maand aan Paulien overhandigen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Matthé Vermeulen
Voorzitter