headerImage
 
 

Het Comité: Nieuwe secretaris-directeur m.i.v. 1 mei 2021

13-04-2021

Nieuwe secretaris-directeur voor Koninklijke Vereniging  Het Comité van Graanhandelaren

Het bestuur van de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren is verheugd te kunnen mededelen dat mevrouw Caroline Emmen als nieuwe secretaris-directeur is aangesteld. 

Caroline heeft ruime ervaring bij belangenorganisaties in verschillende sectoren en heeft daarmee een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen opgebouwd. Dit zijn voor het Comité cruciale eigenschappen om de belangenbehartiging van onze branche de komende jaren vorm te geven.
Onze leden ondervinden dagelijkse de druk van de steeds maar veranderende en strengere wetgeving en we zien met elkaar grote Europese maatschappelijke en politieke ambities op ons afkomen. Caroline gaat samen met uw bestuur en andere brancheorganisaties in Nederland en in Europees verband werken om ons geluid, en onze standpunten te laten horen.

Caroline begint op 1 mei bij het Comité. Wij hopen dat u snel kennis met haar kunt maken.

Namens het bestuur van Het Comité.

Matthé Vermeulen
voorzitter