headerImage
 
 

NVWA publiceert jaarbeeld en meerjarenagenda

25-06-2021

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het jaarbeeld 2020 en de meerjarenagenda gepubliceerd. In beide documenten staan 7 publieke belangen centraal, terreinen waarop de NVWA toezicht houdt: voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu, plantgezondheid, productveiligheid en tabaks- en alcoholontmoediging.

In het jaarbeeld blikken NVWA-medewerkers terug op opvallende zaken uit 2020, zoals het laten terugroepen van grote partijen verontreinigd sesamzaad en de Brexit.

In de meerjarenagenda wordt juist vooruit gekeken: er staat beschreven welke relevante trends en ontwikkelingen de NVWA ziet, wat de belangrijkste prioriteiten zijn en welke richting de organisatie wil inslaan. Bij het opstellen van deze agenda heeft de NVWA de mening van burgers, bedrijven en belangenorganisaties gevraagd om de beweging die de organisatie de komende jaren met het toezicht wil inzetten verder aan te scherpen. De meerjarenagenda is richtinggevend en wordt elk jaar opnieuw onder de loep genomen. 

Voor het volledige bericht van de NVWA, klik hier