headerImage
 
 

EU-conferentie over Farm to Fork Strategie op 14 en 15 oktober

15-07-2021

Het Comité ontving van het Ministerie van LNV het onderstaande bericht met daarin de aankondiging van het conferentie die de Europese Commissie op 14 en 15 oktober a.s. online zal organiseren. Onderwerp is de stand van zaken m.b.t. de implementatie van de Farm to Fork Strategy voor food. Nadere informatie/details over deze conferentie volgen op een later moment. Het Comité zal aan COCERAL vragen of het wellicht mogelijk is dat zij (opnieuw) een bijdrage voor dit debat leveren. 

 

Geachte belanghebbende bij de Farm to Fork,

Graag attenderen wij u op deze conferentie op 14 en 15 oktober a.s. van de Europese Commissie:

 Zie hier de uitnodiging.