headerImage
 
 

Overlijdensbericht: Frederik (Frits) Augustinus Maria Mudde

09-08-2021

Afgelopen week ontvingen wij het trieste bericht dat de heer Frederik (Frits) Augustinus Maria Mudde op 3 augustus jl. is overleden. De heer Mudde was in zijn werkzame leven o.a. directeur van Continental Grain in Rotterdam.
Vanuit Het Comité kennen wij hem vooral vanwege zijn jarenlange inzet als bestuurslid (van1970 tot 1981 en tevens in 1988) en voorzitter (van 1993 tot 1996)  van onze vereniging.

Frits Mudde is 88 jaar geworden.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met hun verlies.