headerImage
 
 

Herziene Hygiënecode GZP goedgekeurd en vanaf nu beschikbaar

30-08-2021

Op 30 augustus is bekend geworden gemaakt dat de herziene hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven door de minister van VWS is goedgekeurd. Dit betekent dat de nieuwe hygiënecode per 1 september 2021 in werking treedt en gebruikt kan worden door de graanhandel. 

Met deze hygiënecode kunnen graanhandelaren invulling geven aan de eisen uit de Europese Hygiëneverordeningen (Vo. (EG) nr. 852/2004 en Vo. (EG) nr. 183/2005). In de Hygiëneverordeningen is vastgelegd dat (vertegenwoordigers van) de sector een hygiënecode mag opstellen. Het doel van de hygiënecode is het beschrijven van de wijze waarop gewerkt moet worden, opdat een hygiënisch en voedselveilig product geproduceerd wordt.

Deze herziene versie van de hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven treedt in werking per 1 september 2021 en vervangt de eerdere versie uit 2009. 

Wilt u meer weten over de hygiënecode? Klik dan hier

De Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven is voor zowel leden (gratis) als niet-leden (tegen betaling van €75,-) van Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren beschikbaar. Een digitaal exemplaar van de Hygiënecode kan hier besteld worden. Na bestelling ontvangt u een persoonlijk exemplaar. Het is niet toegestaan deze hygiënecode verder te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden.
De goedkeuring van de hygiënecode en publicatie hiervan in de Staatscourant kunt u hier openen. 

Online presentatie 13 september
Tevens organiseert Het Comité van Graanhandelaren op maandagmiddag 13 september (15.00 – 16.30 uur) een online presentatie over de hygiënecode. Indien u wilt deelnemen aan deze online presentatie, kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar a.kleinbreteler@graan.com. Daarbij kunt u ook vooraf uw eventuele vragen insturen tot uiterlijk 7 september.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team van Het Comité via cvg@graan.com of +31 10 467 31 88