headerImage
 
 

Persbericht BO Akkerbouw - Geen mestbeleid maar bodembeleid

14-09-2021

Op woensdagmiddag 15 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Landbouw o.a. over het zgn. 7e Actieprogramma (AP) Nitraatrichtlijn. Door BO Akkerbouw (waarin ook Het Comité participeert) is in een reactie duidelijk verwoord dat het AP een aanslag is op het verdienvermogen van Nederlandse akkerbouwers. Lees hier de reactie van BO Akkerbouw.