headerImage
 
 

Presentatie Hygiënecode GZP

14-09-2021

Afgelopen maandagmiddag 13 september heeft Het Comité de nieuwe Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven digitaal gepresenteerd aan gebruikers van de Hygiënecode. Tijdens deze presentaties zijn aandachtspunten toegelicht en vragen beantwoord. 

De herziene versie van de hygiënecode is per 1 september 2021 in werking getreden en vervangt de vorige versie uit 2009. Met deze hygiënecode kunnen graanhandelaren invulling geven aan de eisen uit de Europese Hygiëneverordeningen (Vo. (EG) nr. 852/2004 en Vo. (EG) nr. 183/2005). Het doel van de hygiënecode is het beschrijven van de wijze waarop gewerkt moet worden, opdat een hygiënisch en voedselveilig product geproduceerd wordt.  

Indien u de slides van deze presentatie wilt ontvangen, kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar a.kleinbreteler@graan.com

Wilt u meer weten over de hygiënecode? Klik dan hier