headerImage
 
 

Meldplicht MRL overschrijdingen update

25-11-2021

 Eerder heeft Het Comité u via een nieuwsbericht op de hoogte gesteld van de vooraankondiging van de beleidswijziging omtrent MRL overschrijdingen. Zie link. Inmiddels heeft de NVWA de beslisboom gedeeld met de brancheorganisaties voor commentaar. Het Comité heeft hier met een paar leden naar gekeken en reactie op gegeven. We kunnen u wel vast melden dat er twee versies beschikbaar komen -één voor food en één voor feed- en Het Comité heeft aangegeven vooral behoefte te hebben aan een duidelijke handleiding voor het doorlopen van de beslisboom. Wij verwachten dat de definitieve versies binnenkort worden gepubliceerd.