headerImage
 
 

Sectorale monitoring Nederlandse oogst 2021 afgerond

09-12-2021

Vandaag is, met verzending van de eindrapportage naar alle deelnemers, het jaarlijkse sectorale monitoringsprogramma van Het Comité van Graanhandelaren afgerond. Deze monitoring wordt uitgevoerd in het kader van de Hygiënecode voor de granen-, zaden- en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven (GZP). 

De Hygiënecode GZP verplicht ieder bedrijf te verifiëren of een product aan de inkoopspecificaties voldoet. Certificerende Instellingen (CI’s) en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) zullen bij controle op naleving van de hygiënecode naar de verificatieresultaten vragen. Een bedrijf kan ervoor kiezen deze verificatie zelf uit te voeren maar kan voor de producten van Nederlandse herkomst, die onder de scope van de sectorale monitoring vallen (tarwe, gerst, haver, rogge, triticale, maïs, koolzaad, bruine bonen, kapucijners, erwten, soja en veldbonen), ook invulling aan de verificatie geven door deel te nemen aan het sectoraal monitoringsprogramma.

Een externe partij neemt de monsters bij een aantal van de deelnemende bedrijven (steekproefsgewijs bepaald). Aansluitend worden de genomen monsters geanalyseerd op verschillende contaminanten en/of residuen. De desbetreffende bedrijven ontvangen de analyserapporten en alle deelnemende bedrijven ontvangen een tussentijdse- en eindrapportage met daarin alle bevindingen. 

De resultaten van het sectorale monitoringsprogramma helpen bedrijven om invulling te geven aan de monitoringsverplichtingen vanuit de Hygiënecode GZP en het certificatieschema GMP+. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt voor de onderbouwing van de bedrijfseigen risicoanalyse en om prioriteiten te stellen op het gebied van de uitgevoerde aanvullende bedrijfseigen monitoring. Tevens is collectieve deelname kostenbesparend voor bedrijven omdat bedrijven door deelname aan de sectorale monitoring zelf minder analysekosten hebben en de kosten van de sectorale monitoring door alle deelnemende bedrijven gedeeld worden.

Voor producten en contaminanten die buiten de scope van het sectorale monitoringsprogramma vallen, dienen bedrijven zelf te verifiëren of het product aan de normen voldoet. 

Wilt u meer weten over het sectorale monitoringsprogramma of wilt u zich aanmelden als deelnemer voor 2022? Neem dan contact op met Het Comité (cvg@graan.com)