headerImage
 
 

Nieuwe maximumgehalten moederkorensclerotiën en moederkorenalkal

09-12-2021

Eind augustus bent u via een nieuwsbericht geïnformeerd dat er nieuwe maximumgehalten zijn ingesteld voor moederkorensclerotiën en moederkorenalkaloïden in bepaalde levensmiddelen.

Graag attenderen wij u erop dat deze nieuwe maximumgehalten per 1 januari 2022 van kracht zijn. Het betreft o.a.:

  • Een verlaging van het maximumgehalte moederkorensclerotiën in onbewerkte granen (met uitzondering van maïs, rogge en rijst) van 0,2 g/kg;
  • Het maximumgehalte voor moederkorensclerotiën in rogge blijft tot en met 30 juni 2024 0,5 g/kg, vanaf 1 juli 2024 geldt het maximumgehalte van 0,2 g/kg; 
  • Nieuwe maximumgehalten voor moederkorenalkaloïden in diverse producten, waaronder maalderijproducten, tarwesluten en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen en peuters. 

Bekijk voor alle nieuwe maximumgehalten de Verordening (EU) 2021/1399 van de Commissie van 24 augustus 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten aan moederkorensclerotiën en moederkorenalkaloïden in bepaalde levensmiddelen betreft (Voor de EER relevante tekst).