headerImage
 
 

Maximale limieten voor opium alkaloïden in maanzaad gepubliceerd

09-12-2021

De afgelopen jaren heeft Het Comité veel input geleverd op dit dossier. Zowel op het gebied van informatievoorziening als het aanleveren van data. Dit heeft de Europese Commissie er niet van weerhouden om daadwerkelijk maximale limieten op te stellen voor opium alkaloïden in maanzaad. Desalniettemin heeft Het Comité, samen met enkele leden, het voor elkaar gekregen om een uitzondering te realiseren voor B2B. Daarnaast beschikt de wettekst over duidingen voor het verdere gebruik van maanzaad in de bakkerij. Bedrijven die het maanzaad leveren dienen hun afnemers van informatie te voorzien om te kunnen beoordelen in hoeverre het maanzaad voor de consument geschikt is; dan wel een verhittingsstap moet ondergaan om afdoende het opium alkaloïden gehalte te reduceren.

De nieuwe limieten zijn per 1 juli 2022 van kracht. Producten/ partijen die vóór 1 juli 2022 rechtmatig in de handel zijn gebracht, mogen in de handel blijven tot en met de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum van die levensmiddelen.

Hieronder treft u een weergave van de limieten. Via deze link kunt u de officiële tekst benaderen.