headerImage
 
 

NVWA bericht over meetonzekerheid

24-12-2021

Op 23 december heeft de NVWA het eerder aangekondigde vakbericht over de meetonzekerheid en de beslisboom voor levensmiddelen gepubliceerd. In het kader van de meldplicht mogen bedrijven nu rekening houden met de meetonzekerheid in hun voordeel, daar waar het analyseresultaten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen betreft en het levensmiddel niet (mogelijk) schadelijk is voor de gezondheid. In dit bericht wordt aangegeven dat de aparte beslisboom voor diervoeder binnenkort op de site van de NVWA gepubliceerd wordt. Zie http://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2021/12/23/wijziging-werkwijze-voor-het-melden-van-mrl-overschrijdingen-in-levensmiddelen.