headerImage
 
 

NVWA bericht over meetonzekerheid (aanvulling)

03-01-2022

Op 23 december heeft de NVWA het eerder aangekondigde vakbericht over de meetonzekerheid en de beslisboom voor levensmiddelen gepubliceerd. Op 24 december volgde die voor diervoeder. In het kader van de meldplicht mogen bedrijven rekening houden met de meetonzekerheid in hun voordeel, daar waar het analyseresultaten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen betreft en het levensmiddel niet (mogelijk) schadelijk is voor de gezondheid. Voor diervoeder is het belangrijk dat het betreffende residu niet onder een bepaalde groep van toxische stoffen valt (zogenaamde CMR stoffen). Voor meer uitleg verwijzen wij naar de website van de NVWA.

Zie voor levensmiddelen:
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2021/12/23/wijziging-werkwijze-voor-het-melden-van-mrl-overschrijdingen-in-levensmiddelen

Zie voor diervoeder:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/diervoeder/melden-onveilige-diervoeders/meldplicht-mrl-overschrijdingen-in-diervoeder