headerImage
 
 

Presentaties Themadag Granen

25-03-2022

Nederlands graan voor Nederlands brood: het kan. Als alle schakels in de keten zich inzetten, kan het brood van de Nederlandse bakker in de toekomst standaard van eigen bodem komen. Daartoe onderschreven de 140 deelnemers aan de Themadag Granen op 24 maart de ‘Intentie van Nijkerk: Wij gaan voor eigen graan’. Volgens minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) sluit dit streven perfect aan op de Nationale Eiwitstrategie.


Minister Staghouwer met Jan Willem Baas en Caroline Emmen van Het Comité 

De dag was een gezamenlijk initiatief van Het Comité van Graanhandelaren, het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en BO Akkerbouw. Minister Staghouwer feliciteerde in zijn inleiding allereerst Het Comité, dat dit jaar haar 150-jarige bestaan viert. Ook refereerde hij aan het belang van de Europese graanhandel en -productie, die door de oorlog in Oekraïne in een nieuw daglicht is komen te staan. De minister, zelf ooit eigenaar van een bakkerijketen, gaf aan zich verbonden te voelen met het gekozen thema, dat om samenwerking vraagt van alle schakels in de keten van graan tot brood. Hij benadrukte in zijn inleiding de Nationale Eiwitstrategie, die tot doel heeft om de komende vijf tot tien jaar de zelfvoorzieningsgraad van nieuwe en plantaardige eiwitten te vergroten. 

Vervolgens ging Jan-Willem Grievink, adviseur van het FoodService Instituut Nederland (FSIN) in op de wens van consumenten meer inzicht te hebben in de herkomst van hun voedsel. Bauke Wierda van Royal Koopmans lichtte toe welke kansen én uitdagingen fabrikanten zien om tarwe van eigen bodem in te zetten voor Nederlands brood. De deelnemers van de Themadag Granen stelden vervolgens met elkaar vast dat aanpassingen nodig zijn bij alle schakels in de keten – producenten van zaaizaad, telers, collecteurs, handelaren, molenaars, bakkers en supermarkten om ‘Nederlands graan voor Nederlands brood’ mogelijk te maken.

De gehouden presentaties vindt u onderstaand: