headerImage
 
 

Bedrijven welke zich niet hebben onderworpen aan een arbitraal vonnis 

Indien in een arbitrage één van de partijen zich niet onderwerpt aan een arbitraal vonnis, is Het Comité van Graanhandelaren bevoegd om dit op een door Het Comité van Graanhandelaren te bepalen wijze bekend te maken.

Een overzicht van de bedrijven welke zich niet hebben onderworpen aan een arbitraal vonnis van Het Comité van Graanhandelaren vindt u in onderstaand document. 

Overzicht defaulters arbitrale vonnissen Het Comité van Graanhandelaren