headerImage
 
 

Private Kwaliteitssystemen

Het merendeel van de Nederlandse bedrijven is ten behoeve van de waarborging van de voedsel- en voederveiligheid gecertificeerd volgens één of meerdere kwaliteitssystemen. Veelal hanteren deze kwaliteitssystemen als basisvoorwaarde dat de wetgeving op het gebied van voedsel- en voederveiligheid wordt nageleefd en worden daar boven op eisen gesteld aan de bedrijfsvoering de uitwerking van het HACCP-plan e.d.
Enkele private kwaliteitssystemen in de verwerkende sectoren zijn: