headerImage
 
 

Ethylene oxide in Indiaas Sesamzaad

Medio oktober 2020 werd de markt via diverse RASSF meldingen geconfronteerd met verontreinigingen van sesamzaad uit India met ethyleenoxide, waarbij gehaltes werden gemeten hoger dan de geldende MRL. De residuverordening (EU) Nr. 396/2005) bepaalt een maximum residulimiet (MRL) voor ethyleenoxide in sesamzaad van 0,05 mg/kg.

Ethyleenoxide is in India gebruikt om partijen sesamzaad te ontsmetten. Dit gebruik van ethyleenoxide is in de EU niet toegestaan. Dit betekende dat sesamzaad afkomstig van de verontreinigde batches tot aan de consument toe moest worden teruggehaald. Ook samengestelde producten waarin sesamzaad uit deze verontreinigde batches was verwerkt moesten worden teruggehaald.

Gedurende enige tijd hield de NVWA vast aan het standpunt dat partijen met een voor de EU te hoog gehalte ethyleenoxide alleen maar vernietigd konden worden. Door een stevige lobby van Het Comité, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Zuidvruchten vereniging en Coceral, heeft de Europese Commissie de interpretatie bevestigd dat met ethyleenoxide verontreinigd sesamzaad (weder)uitgevoerd mag worden naar derde landen of het land van origine, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 12 van de Algemene Levensmiddelen Verordening. De NVWA heeft deze interpretatie overgenomen.

Met vereende krachten is voorkomen dat onze leden met hoge kosten geconfronteerd zouden worden, naast de toch al hoge kosten van de recalls.


Laatst gewijzigd op 16 juli 2021