headerImage
 
 

Met onderstaand statement “Het Comité over fluctuaties graanmarkten” reageert Het Comité van Graanhandelaren op verwijten en insinuaties richting de graanhandel, als zou deze zich verrijken in deze bijzondere tijden over de rug van inwoners van arme landen. 

De ongekende fluctuaties in graanprijzen vinden hun oorzaak vooral in wereldwijde ontwrichting en deels in de komst van speculanten als nieuwe spelers op termijnmarkten. Die overtuiging van Het Comité wordt bevestigd in de reactie van minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op Kamervragen.

Klik  hier voor het statement.