headerImage
 
 

Evaluatie sectorale monitoring

Jaarlijks organiseert Het Comité een sectoraal monitoringsprogramma voor producten van Nederlandse herkomst. Het doel is om de verificatie van inkoopspecificaties gezamenlijk uit te voeren.
De resultaten van het sectorale monitoringsprogramma GZP helpen het individuele bedrijf om (gedeeltelijk) invulling te geven aan de monitoringsverplichtingen vanuit de Hygiënecode GZP en GMP+. De resultaten van deze sectorale monitoring kunnen daarnaast worden gebruikt voor de onderbouwing van de bedrijfseigen risicoanalyse en om prioriteiten te stellen op het gebied van de uitgevoerde aanvullende bedrijfseigen monitoring. 

Elk jaar evalueren we met het HACCP team de sectorale monitoring en kijken we of er nog producten en analyses toegevoegd of verwijderd worden uit de scope. Dit jaar willen we met deze enquête ook de deelnemers betrekken bij de evaluatie. Doel van de evaluatie is het verder verbeteren van het programma en het programma, indien gewenst, verder aan te sluiten aan de wensen van de deelnemers. We vragen u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en uw antwoorden toe te lichten.