headerImage
 
 

Evaluatie sectorale monitoring

Jaarlijks organiseert Het Comité een sectoraal monitoringsprogramma voor producten van Nederlandse herkomst. Het doel is om de verificatie van inkoopspecificaties gezamenlijk uit te voeren.
De resultaten van het sectorale monitoringsprogramma GZP helpen het individuele bedrijf om (gedeeltelijk) invulling te geven aan de monitoringsverplichtingen vanuit de Hygiënecode GZP en GMP+. De resultaten van deze sectorale monitoring kunnen daarnaast worden gebruikt voor de onderbouwing van de bedrijfseigen risicoanalyse en om prioriteiten te stellen op het gebied van de uitgevoerde aanvullende bedrijfseigen monitoring. 

Elk jaar evalueren we met het HACCP team de sectorale monitoring en kijken we of er nog producten en analyses toegevoegd of verwijderd worden uit de scope. Dit jaar willen we met deze enquête ook de deelnemers betrekken bij de evaluatie. Doel van de evaluatie is het verder verbeteren van het programma en het programma, indien gewenst, verder aan te sluiten aan de wensen van de deelnemers. We vragen u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en uw antwoorden toe te lichten. 

Vraag 1. Welke producten van Nederlandse herkomst collecteert/ verhandelt uw bedrijf? 

Antwoord vraag 1:

Vraag 2. Welke producten van onderstaande lijst, die in 2022 binnen de scope vielen, zijn voor u relevant?

           

Vraag 3. Zijn er producten die u aan de scope van de sectorale monitoring zou willen toevoegen? Zo ja, welke en waarom?

Antwoord vraag 3:

Vraag 4. Gebruikt u de resultaten van de Sectorale monitoring als onderbouwing voor uw bedrijfseigen risicoanalyse?


Antwoord vraag 4:*    
Toelichting vraag 4:

Vraag 5. Maakt u gebruik van de Hygiënecode GZP? 

Antwoord vraag 5:*    
Toelichting vraag 5:

Vraag 6. Voert u zelf nog analyses uit op uw producten als aanvullende bedrijfseigen monitoring?

Antwoord vraag 6:*    
Toelichting vraag 6:

Vraag 7. Als er bij u monsters zijn genomen in het kader van de sectorale monitoring, hoe was uw ervaring met de monsternemer? 

Antwoord vraag 7:
Vraag 8. Waarvoor gebruikt u de eindrapportage van de sectorale monitoring?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
       
Toelichting vraag 8:

Vraag 9. Zijn er specifieke analyses voor specifieke producten die u aan de scope van de sectorale monitoring zou willen toevoegen? Zo ja, waarom?


Antwoord vraag 9:

Vraag 10. Ben u bereid meer kosten te betalen voor de sectorale monitoring als deze uitgebreid wordt met meer relevante analyses en producten? 

Antwoord vraag 10:    
Toelichting vraag 10:

Vraag 11. Neemt u deel aan andere monitoringsprogramma’s of kwaliteitsschema’s? Zo ja, welke?

Antwoord vraag 11:

Vraag 12. Zijn er nog algemene opmerkingen of suggesties die u wilt delen?

Antwoord vraag 12:

Vraag 13. Wilt u uw antwoorden nog een keer tijdens een gesprek toelichten in het kader van deze evaluatie? Zo ja, laat dan hier uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer achter

Antwoord vraag 13: