headerImage
 
 

Arbitrage
Het Comité beheert sinds 1896 een internationaal erkend arbitrage instituut, dat geschillen behandelt. Wanneer twee partijen welke met elkaar handelen onder de ´Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen´ verschillen van inzicht of belang en dit leidt tot langdurige conflicten, wordt Het Comité verzocht om onafhankelijke arbiters aan te wijzen. De arbiters zijn leden van Het Comité en worden jaarlijks gekozen door de leden door middel van een stemming. Het verloop van een arbitrage in eerste aanleg is over het algemeen als volgt:

  1. Wij ontvangen van u een schriftelijk bericht waarin u arbitrage aanmeldt en waarin indien mogelijk het product, de aard van het geschil, de waarde in geschil en de gegevens van de tegenpartij worden vermeld. U dient aanmelding van de arbitrage tegelijkertijd aan de tegenpartij mee te delen.
  2. Wij schrijven de arbitrage in (de arbitrage krijgt een nummer) en verzoeken u een depot te storten. Tevens verzoeken wij u uw standpunt in zesvoud aan ons toe te sturen.
  3. Na ontvangst van het depot en uw standpunt sturen wij een exemplaar van uw standpunt aan de tegenpartij en verzoeken de tegenpartij schriftelijk zijn/haar standpunt in zesvoud aan ons toe te sturen.
  4. Indien de tegenpartij geen standpunt indient, kan er wel een zitting worden uitgeschreven.
  5. Er worden door Het Comité drie arbiters benoemd.
  6. Partijen worden door middel van een aangetekend schrijven verzocht om op een bepaalde datum te verschijnen. Eiseres ontvangt tegelijkertijd met deze oproep een kopie van het standpunt van de tegenpartij.
  7. De tegenpartij is gerechtigd tot en met het moment van de eerste zitting een tegeneis in te dienen en dient hiervoor depot te storten.
  8. Na de zitting wordt het vonnis opgesteld.U kunt uw arbitrage ook aanmelden door een e-mail met alle relevante informatie te sturen aan cvg@graan.com.

Arbitragevergoedingen en tarieven per 1 januari 2020 
voor het Comité, DNV, GZP en Vernof (exclusief BTW)


Aanmelding (leden): 

€ 6.500,-  

Aanmelding ( niet leden):                                                       

€  7.600,-

Intrekking lid, alleen bevestigingsbrief gestuurd: 

€    650,- 

Intrekking niet-lid, alleen bevestigingsbrief gestuurd:  

€    650,- 

Intrekking lid, depot gestort, bevestigingsbrief gestuurd: 

€    650,- 

Intrekking niet-lid, depot gestort, bevestigingsbrief gestuurd:

€    650,- 

Intrekking lid, wanneer arbiters en griffier al zijn benaderd: 

€ 3.300,-  

Intrekking geen lid, wanneer arbiters en griffier al zijn benaderd:

€ 3.750,-

Intrekking lid wanneer zitting al is uitgeschreven:

€ 6.500,-

Intrekking niet-lid wanneer zitting al is uitgeschreven: 

€ 7.600,-

 

 

Hoger beroep

 

Aanmelding hoger beroep door leden: 

€ 8.650,-

Aanmelding hoger beroep door niet-leden:    

€ 9.600,-

Intrekking lid, alleen bevestigingsbrief gestuurd: 

€   860,- 

Intrekking niet-lid, alleen bevestigingsbrief gestuurd:  

€   860,- 

Intrekking lid, wanneer arbiters en griffier al zijn benaderd:

€.4.350,-

Intrekking niet-lid, wanneer arbiters en griffier al zijn benaderd:

€ 4.800,-

Intrekking lid wanneer zitting al is uitgeschreven: 

€ 8.650,-

Intrekking niet-lid wanneer zitting al is uitgeschreven:  

 € 9.600,-

Kwaliteitsarbitrage (leden / niet-leden): 

 € 1.200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijven welke zich niet hebben onderworpen aan een arbitraal vonnis 

Indien in een arbitrage één van de partijen zich niet onderwerpt aan een arbitraal vonnis, is Het Comité van Graanhandelaren bevoegd om dit op een door Het Comité van Graanhandelaren te bepalen wijze bekend te maken.

Een overzicht van de bedrijven welke zich niet hebben onderworpen aan een arbitraal vonnis van Het Comité van Graanhandelaren vindt u in onderstaand document. 

Overzicht defaulters arbitrale vonnissen Het Comité van Graanhandelaren