headerImage
 
 

Missie

Het Comité heeft als missie het faciliteren van onbelemmerende handel, aanvoer en logistiek van agrarische grondstoffen (granen, zaden en peulvruchten) voor voedsel, diervoeder en energie. Tevens faciliteert Het Comité de versterking van de positie van Nederland als attractieve vestigingsplaats voor spelers in de agrarische grondstoffenketen. 

Het Comité van Graanhandelaren is opgericht in 1872 door de Rotterdamse graanhandelaren en viert in 2022 haar 150-jarig jubileum. Het Comité is als vereniging in de laatste decennia geëvolueerd van een commerciële importeursvereniging naar een belangenbehartigende organisatie, waarin ook de belangen van de industriële verwerkers van zaden, veevoedergrondstoffen en oliezaden worden behartigd. Het huidige ledenbestand geeft deze verandering duidelijk aan, net als de betrokkenheid van Het Comité bij de maatschappelijke discussies over duurzaamheid, kwaliteitsaspecten van grondstoffen en over genetisch gemodificeerde grondstoffen.

- Klik hier voor de statuten van Het Comité van Graanhandelaren

- Klik hier voor de gedragscode van Het Comité van Graanhandelaren

Historie

Het Comité droeg vanaf de oprichting duidelijk het stempel van een vereniging van commerciële importeurs, waarbij de handel in buitenlandse granen voorop stond. In de tijd van de oprichting van Het Comité werd ook de Nieuwe Waterweg in gebruik genomen. Dankzij deze uitstekende verbinding van Rotterdam met de zee en de economische ontwikkelingen in West-Europa aan het einde van de 19e eeuw, groeide Rotterdam in snel tempo uit tot het belangrijkste distributiecentrum voor granen in West-Europa.

Rotterdam als het centrale distributiecentrum voor granen trok allerlei activiteiten aan, zoals de termijnmarkt in granen. De Duitse ontvangers waren zeer afhankelijk van de aanvoer via Rotterdam en daardoor “veroordeeld” tot samenwerking met de Rotterdamse graanhandel op contractengebied. Het lag dan ook voor de hand dat het Comité het beheer van internationale graancontracten en het daarbij behorende arbitrage-instituut onder haar hoede kreeg. De commerciële importeurs bepaalden in hoge mate het beleid van Het Comité. De organisatie kreeg steeds meer een coördinerende taak in de graanhandel. Door mee te gaan met de ontwikkelingen groeide Het Comité uit tot de belangrijkste, internationale graanhandelsorganisatie in West-Europa.

Door de jaren heen heeft Het Comité vele fusies doorgemaakt. De laatste fusies dateren van het begin van deze eeuw. In 2000 fuseerde Het Comité met de Vereniging Amsterdamse Graanhandel (VAG). In 2001 vond er een fusie plaats met de Federatie van Nederlandse Handelaren in Granen, Zaden en Peulvruchten (Federatie GZP).