headerImage
 
 

Doelstellingen

Het Comité voert ten behoeve van haar leden de volgende taken uit:

  • behartigen belangen van de leden
  • opstellen en beheren van nationale- en internationale standaardcontracten
  • beheer van het arbitrage-instituut
  • bepalen dagwaarden
  • organiseren van cursussen voor de leden
  • aanwijzen van erkende laboratoria voor de leden
  • adviseren over landbouw- en handelspolitiek