headerImage
 
 

Bestuur

Het bestuur van Het Comité van Graanhandelaren is samengesteld uit leden die actief zijn in alle geledingen van de bedrijfskolom. Deze leden worden voor drie jaar gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Het huidige bestuur bestaat uit 8 bestuursleden. 


Het bestuur van Het Comité in vergadering bijeen op 13 september 2021

V.l.n.r.: Odette van Mackelenbergh, Caroline Emmen (directeur), Ben Tacken, Danny Swart, Anton de Groot, Jan Willem Baas (voorzitter), Martijn Sinke en Paul Stam.  

Op de foto ontbreekt Anton van Eck (vice-voorzitter).


Jan Willem Baas (voorzitter)


Kim den Dekker-Bakker - handel humane consumptie) 
 
Anton de Groot (handel in granen binnenland)
 
Odette van Mackelenbergh (handel internationaal)

 
Jan Idzenga (dienstverlening inspectie)
 
 
Paul Stam (industrie crush)
 
Danny Swart (dienstverlening op- en overslag)
 

Ben Tacken (industrie mengvoeder)