headerImage
 
 

Commissies en vertegenwoordiging


Commissies   
Het Comité kent verscheidene commissies en werkgroepen, waarin leden zitting hebben en die soms ook aangevuld worden -afhankelijk van het onderwerp- met externe gesprekspartners en deskundigen. Onderwerpen die door Het Comité intern o.a. besproken worden zijn de Hygiëne code, sectorale monitoring, diervoeder- en voedselveiligheid, transport en op- en overslag van bulkgoederen, het Europese en nationale agri-foodbeleid, contracten en arbitrage. 
Klik hier voor een overzicht van de commissies en werkgroepen van Het Comité. 
 
Vertegenwoordiging 
De voorzitter en bestuursleden alsmede de medewerkers van Het Comité en haar leden zijn vertegenwoordigd in commissies en werkgroepen c.q. nemen deel aan overleggen van diverse nationale en internationale organisaties. Het Comité is o.a. betrokken bij de Europese organisatie COCERAL, het consortium van de Europese Warenbeurs ECE, het certificatieschema GMP+, BO Akkerbouw, de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND), stichting Nibem en stichting Riskplaza. 
Klik hier voor een overzicht van de externe vertegenwoordiging van Het Comité.