headerImage
 
 

Lid worden

Het Comité onderscheidt gewone en buitengewone leden.

  • De gewone leden zijn bedrijven die actief zijn binnen de graan- en diervoedergrondstoffenhandel.
  • Buitengewone leden zijn branchegebonden personen, bedrijven en verenigingen met een zijdelings belang bij de graan- en diervoedergrondstoffenhandel.

Door middel van diverse werkgroepen wordt een open contact met de leden beoogd. Er is een vaste kern van leden in deze werkgroepen, doch de vergaderingen zijn voor eenieder toegankelijk.

De leden van Het Comité worden door middel van nieuwsberichten op de website op de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen. Met name de problematiek van de Europese gemeenschappelijke landbouwmarkt wordt belicht.

Ingevolge artikel 6, lid 1 van de Statuten moet een aanvraag voor het lidmaatschap worden ondertekend door drie leden van de Vereniging. Indien het bestuur oordeelt dat het kandidaat-lid voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, stelt het de aanvraag in handen van de Ballotage Commissie.

Leden van Het Comité betalen een jaarlijkse contributie. Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat (tel. 010-4673188).

Het aanvraagformulier voor lidmaatschap vindt u hier.