headerImage
 
 

Lid worden

Uiteraard heet Het Comité nieuwe leden die willen toe treden tot de vereniging van harte welkom. 

Het lidmaatschap staat open voor bedrijven die actief zijn binnen de graan- en diervoedergrondstoffenhandel (gewoon lidmaatschap) en voor branche gebonden personen, bedrijven en verenigingen met een belang bij de graan- en diervoedergrondstoffenhandel (buitengewone leden). 

Het Comité is een vereniging vóór en dóór de leden, d.w.z. dat de leden over alle relevante onderwerpen op het gebied van agri-food geïnformeerd worden, maar dat zij ook actief kunnen deelnemen in de verschillende commissies en werkgroepen van Het Comité. Leden van Het Comité betalen een jaarlijkse contributie die gebaseerd is op de grootte van de onderneming. Een aanvraag voor lidmaatschap moet ondertekend zijn door drie leden van Het Comité.  

Mocht u belangstelling hebben voor een lidmaatschap of hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met het secretariaat (tel. 010-4673188 of via de mail cvg@graan.com). 

Het aanvraagformulier voor lidmaatschap vindt u hier.