headerImage
 
 

Door Het Comité van Graanhandelaren erkende laboratoria:

Onder 'een door Het Comité van Graanhandelaren erkend laboratorium' wordt verstaan een laboratorium dat deel uitmaakt van de op haar website gepubliceerde lijst van erkende laboratoria volgens op haar website gespecificeerde criteria, te weten:
 • Het laboratorium beschikt over het ISO 17025 accreditatie certificaat, dan wel een accreditatie certificaat gebaseerd op een opvolgende en vergelijkbare ISO-norm, voor het relevante onderzoek op het gebied van granen en/of diervoedergrondstoffen.

 • Het laboratorium is lid van de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren en wordt geacht als lid de vereniging actief op de hoogte te houden van eventuele intrekking van haar accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RvA). Het Comité is echter niet aansprakelijk voor actualiteit van haar lijst onder verwijzing naar de website van de Raad voor Accreditatie, www.rva.nl

 • Het laboratorium dient voor de CNGD / DNV/ GZP-contracten relevante geaccrediteerde verrichtingenlijst (scope) op haar website actueel te vermelden, waarbij de vermelde methode geaccrediteerd moet zijn en vervolgens de te onderzoeken granen en/of diervoedergrondstoffen (matrices) binnen de beschreven scope moeten vallen.

 • De vermelde methode moeten gelijkwaardig/conform zijn aan een voorgeschreven analysemethode van de CNGD / DNV/ GZP of GAFTA 124.

 • De locatie waar de analyse wordt uitgevoerd, moet voor de betreffende analyse zijn geaccrediteerd. Daarbij dient op de af te geven analyse resultaten duidelijk vermeld te zijn of deze analyse tot de scope van het eigen (zuster)bedrijf behoort, dan wel dat derde partijen zijn ingeschakeld.
 De lijst van erkende laboratoria bestaat uit:
 • Agrolab/Dr. A. Verwey B. V. - Coolhaven 34 - 3024 AC Rotterdam, Tel.: + 31 10 8080450 Fax: + 31 10 8080469, Dr. A. Verwey accreditatie en scope
 • Eurofins Food & Feed Testing Rotterdam B.V. - Bijdorpplein 21-23 - 2992 LB Barendrecht PO Box 510 – 2990 AM Barendrecht,Tel.: +31 (0)180-643000, Eurofins accreditatie en Scope.
 • Groen Agro Control - Distributieweg 1 - 2645 EG Delfgauw, Tel. +31 (0)15-2572511, Fax +31 (0)15 2572522, Groen Agro control accreditatie en Scope
 • MasterLab (Trouw Nutrition B.V.) - Veerstraat 38 - 5831 JN Boxmeer, tel. +31 (0)485 589470, MasterLab accreditatie en Scope
 • NutriControl B.V. - N.C.B. laan 52, 5462 GE Veghel, tel. +31 (0)413 38 26 33, Nutricontrol accreditatie en Scope
 • Nutrilab B.V. - Burgstraat 12, 4283 GG Giessen, Tel.: +31 (0)183 44 63 05, Fax: +31 (0)183 44 25 97, Nutrilab accreditatie en Scope
 • SGS Nederland B.V. - Malledijk 18 – 3208 LA Spijkenisse Postbus 200 - 3200 AE Spijkenisse,Tel.: +31 (0)181 69 33 33 Fax: +31 (0)181 69 35 81, SGS Certificaat van accreditatie
 •  TLR Technisch Laboratorium Rotterdam B.V. - Bankwerkerstraat 16 – 3077 MB Rotterdam, Tel.: +31-(0)10 282 32 92 Fax: +31 (0)10 282 32 82, TLR accreditatie
Door VERNOF erkende laboratoria

Voor meer informatie over de VERNOF erkenningsregeling laboratoria, klik hier. Voor de door VERNOF erkende laboratoria, klik hier.