headerImage
 
 

Het Comité organiseert jaarlijks de Cursus Graanhandel. Tijdens deze cursus presenteren docenten uit de praktijk alle aspecten van de graanhandel in ruime zin. De cursus is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de graanhandel, maal- en mengvoederindustrie, alsmede aanverwante sectoren. Een specifieke vooropleiding is niet vereist, maar om de cursus met goed gevolg te kunnen afsluiten, wordt wel gedacht aan minimaal Mavo-opleiding of soortgelijk niveau, bij voorkeur met enige praktijkervaring. Aan deze cursus kunnen zowel leden als niet-leden deelnemen.

Op dit moment zijn er vanwege het Covid-19 virus nog aanzienlijke restricties omtrent groepsbijeenkomsten. Ook is er nog enige onduidelijkheid hoe zalen e.e.a. in gaan richten om aan deze restricties te kunnen voldoen.

Hoewel we de verschillende opties om o.a. onderwijs op afstand aan te bieden hebben overwogen, is in overleg met de docenten er voor gekozen om de cursus graanhandel middels de gebruikelijke colleges te laten plaatsvinden. De ervaring leert dat er op deze wijze veel meer interactie is tussen de docenten en de cursisten, dit wordt gezien als een onmisbaar aspect van de cursus, evenals de mogelijkheid om te netwerken met mede-cursisten. 

Wel hebben wij besloten om de start van de cursus enkele maanden uit te stellen, met de verwachting dat de er tegen die tijd meer ervaring is over de wijze waarop de zalen moeten worden ingericht om aan de zgn. anderhalve meter maatregel te kunnen voldoen. 

Dit betekent dat de komende cursus pas op woensdag 6 januari 2021 van start zal gaan en niet zoals gebruikelijk al in september. 

Verder is het op dit moment - vanwege de anderhalve meter regel - nog niet mogelijk om met meer dan 25 cursisten de lessen bij te wonen. 

Vanwege het grote aantal vooraanmeldingen dat wij in de loop van het afgelopen jaar hebben ontvangen, zijn er op dit moment helaas geen plaatsen meer beschikbaar voor de eerstvolgende cursus graanhandel. 

U kunt u zich hier wel aanmelden voor de wachtlijst. Mochten de restricties later dit jaar worden versoepeld dan zullen de personen op de wachtlijst, op volgorde van aanmelding, wellicht alsnog aan de cursus kunnen deelnemen.

De brochure van de Cursus vindt u hier  

Wij verwachten - onder voorbehoud van hoe de Corona-pandemie zich zal ontwikkelen - in september 2021 de Cursus Graanhandel 2021-2022 te kunnen starten. Personen die al op de wachtlijst staan krijgen voorrang bij het aanmelden voor deze cursus.