headerImage
 
 
Dagwaarden worden aangevraagd om onder- en overgewicht te verrekenen en voor het vaststellen van waarden in geval van faillissementen en defaults. Binnen Het Comité zijn er speciale commissies actief voor het afgeven van deze dagwaarden. De leden van deze commissies zijn bekend met het complete productarsenaal van de sector.

Wilt u een dagwaarde aanvragen, klik dan hier voor het aanvraagformulier.

De prijs voor de aanvraag van een dagwaarde-certificaat bedraagt per 1 januari 2020 € 100,- (ex. BTW) voor leden en €130,- (ex. BTW)  voor niet-leden.

 

Procedure vaststellen dagwaarden:

  1. De trade price en de estimated day value worden opgevraagd
  2. Indien er één trade price wordt gegeven dan gaat deze voor en is dit de dagwaarde. De andere estimated day values worden dan buiten beschouwing gelaten.
  3. Indien er twee trade prices zijn dan worden deze gemiddeld.
  4. Indien er alleen estimated day values zijn dan worden deze drie gemiddeld door Het Comité. Dit mag alleen als het verschil tussen de prijzen niet groter is dan drie procent.
  5. Indien er drie estimated day values gegeven zijn en twee zijn hetzelfde, dan worden de twee dezelfde prijzen genomen als dagwaarde.
  6. Er wordt geen verschil gemaakt tussen prijzen ontvangen van Nederlandse- en prijzen ontvangen van buitenlandse bedrijven.
  7. Er wordt geen verschil gemaakt tussen prijzen van makelaars en prijzen van marktpartijen. Alle drie de prijzen tellen even zwaar.
  8. Indien de verschillen van de opgegeven prijzen groter zijn dan 3% vanaf de middelste prijs wordt er een vierde prijs opgevraagd, de hoogste en de laagste van de vier worden geschrapt en de twee overige prijzen worden gemiddeld.