headerImage
 
 

Impressie jaarvergadering 2019

Op 14 november 2019 vond in het WTC in Rotterdam het jaardiner van Het Comité plaats. Hieronder vindt u een impressie van deze bijeenkomst.

De borrel en het jaardiner waren met 470 deelnemers als vanouds goed bezocht. Een deelnemerslijst vindt u hier.

In de toespraak van Matthé Vermeulen (voorzitter van Het Comité) voorafgaand aan het diner werd stilgestaan bij het overlijden van de volgende mensen die veel voor de sector hebben betekend: 

 • Piet Dieleman 
 • Ary Johannes Pieter van Eck
 • Leo Theeuwes 

Vervolgens werd ingegaan op de uitkomst van de strategiedag van het bestuur van Het Comité; 

Bij de strategie dag op 16 september jl. is gesproken over de uitgangspunten van Het Comité en de richting voor Het Comité in de komende jaren. 

Visie

Het Comité zet zich in voor het behoud van de attractiviteit van Nederland als vestigings- en marktplaats voor de handel, aanvoer en logistiek van agrarische grondstoffen (granen, zaden en peulvruchten) voor voedsel, diervoeder en energie. 

Missie

Het faciliteren van onbelemmerde handel, aanvoer en logistiek van agrarische grondstoffen (gra-nen, zaden en peulvruchten) voor voedsel, diervoeder en energie en het verder versterken van de positie van Nederland als attractieve vestigings- en marktplaats voor spelers in de agrarische grondstoffen-keten. Het leggen van verbindingen met andere ketenschakels, het faciliteren de verbinding tussen leden onderling en de kennisoverdracht en informatievoorziening naar de leden. 

Het bestuur heeft onder meer geconcludeerd dat: 

 • Het Comité ligt goed op koers en er zijn grote stappen gemaakt in de afgelopen jaren. 
 • De echte meerwaarde van Het Comité bewijst zich in crisistijd. (zoals de aflatoxine crisis en laagwaterproblematiek). 
 • Het is belangrijk om ten behoeve van de leden informatie goed te blijven filteren en te kanaliseren. 
 • Het Comité kan nog beter uitdragen wat zij voor haar leden doet.
 • De bijeenkomsten op het gebied van kennisoverdracht lopen goed en ook de opkomst is ruim voldoende.
 • De opkomst bij de Algemene Ledenvergadering is structureel te laag.
 • De mogelijkheid wordt onderzocht of er een meerwaarde bestaat van het organiseren van netwerkbijeenkomsten in samenwerking met België/ Duitsland en of andere aangrenzende sectoren 
 •  Bij de leden van Het Comité wordt geinventariseerd wat zij van Het Comité verwachten en wat er nog verbeterd kan worden.  
 • Er wordt gekeken naar het organiseren van een jongerenbijeenkomst
 • De gedragscode van Het Comité staat bij veel leden niet meer helder op het netvlies. De gedragscode wordt geactualiseerd en opnieuw in de ALV bekrachtigd.
 • Het Comité vindt het belangrijk dat de bedrijven die baat hebben bij de activiteiten van Het Comité ook daadwerkelijk lid zijn. Hiertoe zullen zij in de komende periode benaderd worden om lid te worden.  

Voorafgaand aan het diner werd de brief die wij hebben mogen ontvangen van de Koning voorgelezen en klonken de welbekende drie hoeraatjes voor de Koning.

Bij de opening van het dessertbuffet werden Henk Kikkert en André Vismans in verband met hun pensionering naar voren gevraagd om het dessert buffet te openen. 

Al met al was het een geslaagde avond waarbij de aanwezigen alle gelegenheid hadden om te netwerken. 

Het volgende jaardiner van Het Comité van Graanhandelaren staat gepland op: Donderdag 11 november 2021 (helaas is i.v.m. de Corona-pandemie het jaardiner voor 2020 afgelast)

Hieronder vindt u een selectie van de gemaakte foto's