headerImage
 
 

Jaardiner 2018

Op donderdag 29 november 2018 wordt het jaardiner van de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren gehouden.

Waar?
Het diner vindt plaats in het Beurs - World Trade Center aan het Beursplein 37 te Rotterdam.

U bent welkom vanaf 16.30 uur in de Shipping Hall voor de receptie, met aansluitend het diner in de Rotterdam Hall vanaf 19.00 uur. 
Wij verwachten de avond rond 24.00 uur af te sluiten. 

Aanmelden en tafel(s) reserveren
In verband met de organisatie verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 19 november 2018, aan te melden voor deelname aan het diner. 
Het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina.
Eventuele dieetwensen of andere bijzonderheden kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven.

Indien u één of meerdere tafels wenst te reserveren (per tafel 10 personen), kunt u dit eveneens op het aanmeldformulier aangeven.

Kosten / Early Bird Fee
Indien u voor 8 november 2018 aanmeldt, kunt u gebruik maken van de Early Bird Fee en bedragen de kosten voor deelname € 160,00 per persoon (incl. B.T.W.), dit is inclusief receptie en digestief.
Na deze datum bedragen de kosten voor het diner € 190,00 (incl. B.T.W.). 

Meldt u zich daarom zo snel mogelijk aan!

Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen sturen wij u een factuur toe. In verband met de tijdige toezending van de toegangskaarten, wordt u verzocht deze factuur zo spoedig mogelijk te betalen. 

De toegangskaarten voor het jaardiner worden u (bij tijdige aanmelding) uiterlijk een week van te voren toegezonden. 

Na 19 november 2018 is annulering van reeds bestelde dinerkaarten helaas niet meer mogelijk. 

Firmanaam:*
Naam deelnemer:*
Postadres bedrijf:*
Postcode / plaats bedrijf:*
E-mail adres deelnemer/ aanmelder:*
Aantal personen dat deelneemt aan het diner op 29/11/2018:*
Aantal tafels van 10 pers. te reserveren op naam firma:
Namen van deelnemers, s.v.p. firmanaam achter de naam vermelden :
Algemeen telefoonnummer bedrijf:
B.T.W. nummer:*
Akkoord publicatie gegevens::   
Eventuele dieetwensen of overige opmerkingen:

Hier leest u meer over de privacy verklaring van Het Comité van Graanhandelaren.

Impressie jaarvergadering 2017

Op 16 november 2017 vond in het WTC in Rotterdam de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Het Comité plaats. Hieronder een impressie van deze bijeenkomst.

In de Shipping Hall van het WTC vond de borrel plaats waar zo'n 520 mensen bij aanwezig waren. 475 mensen namen deel aan het diner. Een deelnemerslijst vindt u hier.

In de korte toespraak van Matthé Vermeulen (voorzitter van Het Comité) voorafgaand aan het diner ging hij in op de volgende punten:

  • Het 145 jaar jarig bestaan van Het Comité
  • Het 25 jarig jubileum van GMP+ international
  • Tot slot werden alle leden van Het Comité die zich het afgelopen jaar met hun deskundigheid en inzet hebben bijgedragen aan de diverse dossiers waar Het Comité op actief is en de medewerkers van het secretariaat van Het Comité middels een applaus bedankt voor hun inzet. 

Voorafgaand aan het diner werd de brief die wij hebben mogen ontvangen van de Koning voorgelezen en klonken de welbekende drie hoeraatjes voor de Koning.

Als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet in onze sector werd Willy van Lieshout tezamen met de aanwezigen van GMP+ International (Roland van der Post, Dik Wolters en Sandra Doevendans- De Bruin) naar voren gevraagd om het dessert buffet te openen. 

Al met al was het een geslaagde avond waarbij de aanwezigen alle gelegenheid hadden om te netwerken. 

Het volgende jaardiner van Het Comité van Graanhandelaren staat gepland op: Donderdag 29 november 2018

Hieronder vindt u een selectie van de gemaakte foto's