headerImage
 
 

In het verre verleden, voordat LabCo deze taken overnam, heeft Het Comité (contractuele) monsters voor haar leden opgeslagen en indien daartoe opdracht werd gegeven verzonden naar laboratoria ter analyse.

De verzegelde monsters van granen en veevoedergrondstoffen zijn gezamenlijk eigendom van kopers en verkopers respectievelijk hun vertegenwoordigende Graanfactors en Graanexpediteurs. Rond 80% van de aanvoer via de Nederlandse zeehavens wordt verzegeld volgens de zogenaamde GAFTA- standing-in clausule. Waarbij de situatie in Nederland t.o.v. van andere Europese landen bijzonder is doordat relatief een groot aantal CIF-kopers participeren in deze standing-in verzegeling. De verschillende verzegelde monsters zijn daarom niet toe te wijzen aan één partij en is een centrale opslag onder auspiciën van Het Comité wenselijk en noodzakelijk.

Door het faillissement van LabCo heeft het bestuur van Het Comité  besloten om in samenwerking met de Graanfactors, Schutter, Peterson en SGS, Het Comité MonsterOpslag en Verzendapplicatie, afgekort COMOVA op te richten.

Vanaf 1 februari 2013 worden alle monsters die verzegeld zijn onder standaardcontracten opgeslagen in het magazijn van Het Comité, Coenhavenweg 8 te Amsterdam. Onder auspiciën van Het Comité zal de uitvoering van opslag en verzending bij de Graanfactors liggen.

De tarieven zijn vanaf 1 januari 2020 als volgt vast gesteld:
Opslagkosten                                   €  8,50 per monster

Maïsmonsters o.b.v. het GMP+ aflatoxine protocol (GMP+ BA4; §2.3 Protocol Monitoring Aflatoxine B1 in Maïs en bijproducten van maïs) €5 per set monsters (in totaal komt dit voor de 4 sets monsters die per lichter worden genomen op €20 per lichter).

Monsterverzendkosten vanaf magazijn Het Comité te Amsterdam:
Bestemmingen UK € 32,00 per monster
Bestemmingen buiten Nederland/UK  € 28,50 per monster
Bestemmingen binnen Nederland       €   8,00 per monster

De afrekeningen van monsteropslag en monsterverzending zal, zoals in het verleden altijd is gedaan, via de Graanfactors afgehandeld worden.

Graanfactors kunnen via www.comova.info > Button Contact, een inlogcode aanvragen voor de COMOVA website.