headerImage
 
 

2021-12-20 | Non-business days 2021-2022

Voor 2021 worden 24 december en 31 december door Gafta niet als non-business days beschouwd. Het Comité volgt Gafta hierin
Lees meer...

2021-12-16 | Nieuw beleid om importtoleranties neonicotinoïden te verbieden

Tijdens het Standing Commitee Phytosanitary Legislation- Residues van 22-23 november heeft de Commissie een "nieuwe beleid" toegelicht met milieunormen als reden om importtoleranties op neonicotinoïden (gewasbeschermingsmiddelen tegen bestuivers zoals bijen) te verbieden, als gevolg van de "boer tot bord"-strategie. De samenvatting van deze bijeenkomst is gepubliceerd waaruit blijkt dat het niet meer om intenties gaat, maar om een veel concreter initiatief waarover in februari mogelijk gestemd zal worden.
Lees meer...

2021-12-09 | Maximale limieten voor opium alkaloïden in maanzaad gepubliceerd

De officiële wettekst is nu beschikbaar. De nieuwe limieten gaan in op 1 juli 2022.
Lees meer...

2021-12-09 | Nieuwe maximumgehalten moederkorensclerotiën en moederkorenalkal

Graag attenderen wij u erop dat per 1 januari 2022 nieuwe wetgeving van kracht is voor moederkorensclerotiën en moederkorenalkaloïden in bepaalde levensmiddelen, dit betekent nieuwe maximumgehalten voor diverse producten
Lees meer...

2021-12-09 | Sectorale monitoring Nederlandse oogst 2021 afgerond

Vandaag is het jaarlijkse sectorale monitoringsprogramma van Het Comité van Graanhandelaren afgerond.
Lees meer...

2021-12-02 | Grenswaarde meelstof: belang deelname in werkgroep Het Comité

In april van dit jaar heeft de subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de SER (Sociaal Economische Raad), de Minister van SZW geadviseerd over een grenswaarde meelstof.
Lees meer...

2021-11-29 | Gezamenlijke reactie op EC-voorstel beëindiging ontbossing

In een gezamenlijke brief aan de ministers van LNV en Buitenlandse Handel hebben MVO, Nevedi, Het Comité, VERNOF en NOFOTO laten weten dat het EC-voorstel voor beëindiging van ontbossing tekort schiet.
Lees meer...

2021-11-25 | Meldplicht MRL overschrijdingen update

Eerder heeft Het Comité u via een nieuwsbericht op de hoogte gesteld van de vooraankondiging van de beleidswijziging omtrent MRL overschrijdingen
Lees meer...

2021-11-25 | Update m.b.t. export naar China en registratie van bedrijven

Het Ministerie van LNV heeft nieuwe informatie gedeeld over de import van voedingsmiddelen naar China
Lees meer...

2021-11-22 | EU komt met voorstel wetgeving ontbossing

EU presentert een voorstel voor wetgeving met als doel alle producten die bijdragen aan ontbossing van de Europese markt te weren
Lees meer...

2021-11-22 | BO akkerbouw vervolgt campagne Ruimte voor de Nieuwe Akker

Vanaf medio deze maand vervolgt BO Akkerbouw, waarvan Het Comité lid is, de campagne “Ruimte voor de Nieuwe Akker” met nieuwe video’s
Lees meer...

2021-11-18 | Mooi bezocht Graandiner 2021

Een van de jarenlange tradities van Het Comité, t.w. het Graandiner, kon dit jaar -met inachtneming van de COVID-maatregelen gelukkig wel plaatsvinden.
Lees meer...

2021-11-18 | Update Europese diervoederwetgeving beschikbaar

Op de site van de Federatie Nederlandse Diervoederketen, waarin ook Het Comité deelneemt, is een update opgenomen van de Europese diervoederwetgeving.
Lees meer...

2021-11-08 | Als nieuw lid toegetreden: Agrominne Binnenvaart

Lees meer...

2021-10-20 | Urgent: aanvullende informatie over export naar China

Aanvullende informatie over export naar China en registratie van bedrijven.
Lees meer...

2021-10-18 | Joint Declaration van Europese organisaties over Farm to Fork

12 Europese organisaties, waaronder Coceral, hebben in een Joint Declaration de EC verzocht om een overall impact assessment over de gevolgen van de Farm to Fork Strategy.
Lees meer...

2021-10-08 | European Commodities Exchange 2026 in Rotterdam !

Met een ruime meerderheid van stemmen heeft Het Comité de organisatie van de European Commodities Exchange (ECE) toegewezen gekregen.
Lees meer...

2021-10-08 | Nadere info mbt. export naar China en registratie van bedrijven

Het Ministerie van LNV heeft deze week aanvullende informatie verstrekt over de nieuwe verordeningen over de import van voedingsmiddelen naar China.
Lees meer...

2021-09-21 | Zomerupdate over de Restauratie Stadsgraanzuiger 19

Op de werf in Franeker vindt de restauratie van de 20 meter hoge machine plaats. Het Comité is als partner bij de restauratie betrokken
Lees meer...

2021-09-21 | Prinsjesdag 2021

Vandaag opent de Koning met het uitspreken van de troonrede het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer, die gezamenlijk daarvoor in vergadering bijeen zijn.
Lees meer...

2021-09-14 | Presentatie Hygiënecode GZP

Afgelopen maandagmiddag 13 september heeft Het Comité de nieuwe Hygiënecode GZP gepresenteerd en aandachtspunten toegelicht.
Lees meer...

2021-09-14 | Resultaten Duitse studie naar effecten Farm to Fork gepubliceerd

Nadat medio dit jaar COCERAL de resultaten van een eigen impact assessment over de effecten van de Farm to Fork en Biodiversity Strategy heeft gepubliceerd, zijn nu ook de resultaten van de eerder aangekondigde Duitse studie gereed.
Lees meer...

2021-09-14 | Persbericht BO Akkerbouw - Geen mestbeleid maar bodembeleid

Op woensdagmiddag 15 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Landbouw o.a. over het zgn. 7e Actieprogramma (AP) Nitraatrichtlijn.
Lees meer...

2021-08-30 | Herziene Hygiënecode GZP goedgekeurd en vanaf nu beschikbaar

Het Comité is verheugd te melden dat de herziene hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven is goedgekeurd door het Ministerie van VWS.
Lees meer...

2021-08-30 | Nieuwe maximum limieten voor Tropaan alkaloïden

De EU Verordening inzake de maximum limieten voor tropaan alkaloïden in voedingsmiddelen is gepubliceerd. Hieronder vallen verschillende voedingsmiddelen, waaronder gierst, sorghum, maïs en boekweit.
Lees meer...

2021-08-23 | Sectorale monitoring Nederlandse oogst 2021

In de komende periode start in het kader van de Hygiënecode voor de granen-, zaden- en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven (GZP) het sectoraal monitoringsprogramma oogst 2021.
Lees meer...

2016-11-01 | First edition Master course Agri & Food

The first edition of the Master Course Agri & Food has been succesfully concluded.
Lees meer...

2016-06-08 | Koopmans Meel zoekt een Sourcing Specialist Raw Materials

Kijk in onze vacaturebank
Lees meer...

2016-03-08 | Master Course Agri & Food: Ervaringen

Martijn Sinke van Schutter Rotterdam B.V. is één van de deelnemers van de Master Course Agri & Food. Hij deelt zijn ervaring met deze studie.
Lees meer...

2015-12-15 | Master Course Agri & Food: Ervaringen

Bas Deelder van ForFarmers is één van de deelnemers van de Master Course Agri & Food. Hij deelt zijn ervaring met deze studie.
Lees meer...