headerImage
 

Het Comité onderscheidt gewone en buitengewone leden.

  • De gewone leden zijn bedrijven die actief zijn binnen de graan- en diervoedergrondstoffenhandel.
  • Buitengewone leden zijn branchegebonden personen, bedrijven en verenigingen met een zijdelings belang bij de graan- en diervoedergrondstoffenhandel.

De ledenlijst van Het Comité (versie januari 2021) vindt u hieronder.

Gewone leden

Buitengewone leden